Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

 

Αθήνα, 09 Οκτωβρίου 2019

 

Ανακοινώνεται στους πρωτοετείς φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Aπαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας», ότι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγή διδάκτρων έως και την Πέμπτη 24/10/2019, βάσει του  άρθρου 35 «Δωρεάν φοίτηση –Υποτροφίες» του ν.4485/2017.         

Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του μεταπτυχιακού προγράμματος, στο νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, κτήριο ΑΚΙΣΑ (1ος όροφος, γραφείο 4), στην κα Μαρκόγλου, τις παρακάτω μέρες και ώρες:

  •  Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 10.00 – 13.00
  • Τρίτη και Πέμπτη 14.00 – 18.00

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται στα ΦΕΚ 3387_B/2018 και ΦΕΚ 2743_Β/2019

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΦΕΚ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 2018

ΦΕΚ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 2019

 

Η Επιτροπή επιλογής μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

 Σας ανακοινώνουμε την έναρξη μαθημάτων του Α’ εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Το πρώτο μάθημα θα διεξαχθεί την Tρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 3-7μ.μ., στο νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», κτήριο ΑΚΙΣΑ στο αμφιθέατρο 4 (ισόγειο).

Το πρόγραμμα του Α’ εξαμήνου θα δοθεί μετά το πρώτο μάθημα.