5o Iατρικό Συνέδριο Ψυχοσωματικής 21-23/10/2022

Η Διεθνής Εταιρεία Έρευνας της Αλληλεπίδρασης Ψυχικών και Σωματικών Νοσημάτων (Δ.Ε.Ε.ΑΛ.ΨΥ.ΣΩΝ) διοργανώνει το 5ο Συνέδριο Ψυχοσωματικής Ιατρικής στο Ναύπλιο στις 21, 22 και 23 Οκτωβρίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο psychosomaticmed.com
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ LONG COVID

 Βιβλιογραφική ανασκόπηση της ερευνητικής μας ομάδας για τις νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις και το σύνδρομο 'long COVID', δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Experimental and Therapeutic Medicine [https://doi.org/10.3892/etm.2022.11290]

Σύνδεσμος άρθρου: Long COVID and neuropsychiatric manifestations (Review)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση της ερευνητικής μας ομάδας για τον αυτοκτονικό ιδεασμό, τις αυτοκτονικές συμπεριφορές και τις αυτοκτονίες εν μέσω της πανδημίας C'OVID-19, δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Experimental and Therapeutic Medicine [23(1):107. doi: 10.3892/etm.2021.11030]

Σύνδεσμος άρθρου: Suicidality and COVID-19: Suicidal ideation, suicidal behaviors and completed suicides amidst the COVID-19 pandemic (Review) 


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Η Διεθνής Εταιρεία Έρευνας της Αλληλεπίδρασης Ψυχικών και Σωματικών Νοσημάτων (Δ.Ε.Ε.ΑΛ.ΨΥ.ΣΩΝ) διοργανώνει το 4ο Συνέδριο Ψυχοσωματικής Ιατρικής με τίτλο «Αλληλεπίδραση Ψυχικών και Σωματικών Νοσημάτων: Περιβάλλον, Επιγενετική & Ψυχοπαθολογία. Πανδημία Covid-19» στην Αθήνα στις 29, 30 και 31 Οκτωβρίου 2021. 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την εγγραφή δείτε στο link: http://www.psychosomaticmed.com


 

 


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 


Στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας" και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017, η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 7 Ιουνίου 2021 έως και 9 Ιουλίου 2021

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: liaisonpsychiatry2021@gmail.com

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ COVID-19

Εργασία της ερευνητικής μας ομάδας πάνω στον αυτοκτονικό ιδεασμό στον ελληνικό πληθυσμό κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown της πανδημίας COVID-19, δημοσιεύθηκε στο Psychiatry Research.

Σε 5.116 άτομα, τα οποία συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιό μας, αναφέρθηκαν σκέψεις αυτοκαταστροφής στο επίπεδο του 5,2%. Από το δείγμα ένα ποσοστό 14,1% έπασχε πιθανώς από αγχώδη διαταραχή, ενώ ένα ποσοστό 26,5% πιθανώς από κατάθλιψη.

Ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για αυτοκτονικό ιδεασμό αναδείχθηκαν το άγχος και η κατάθλιψη, η δυσλειτουργική οικογενειακή λειτουργικότητα, καθώς και το να είναι κανείς ανύπανδρος ή διαζευγμένος, να έχει ιστορικό διαγνωσμένης ψυχικής νόσου ή να αντιλαμβάνεται τη σωματική υγεία του υγεία ως πτωχή.

Αντιθέτως, ως ανεξάρτητοι προστατευτικοί παράγοντες για τον αυτοκτονικό ιδεασμό αναδείχθηκαν η ψυχική ανθεκτικότητα, οι σχέσεις με φίλους, η πίστη σε μια ανώτερη δύναμη καθώς και τα θετικά συναισθήματα για τα μέτρα του lockdown. Η διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου αλλά και των προστατευτικών παραγόντων του αυτοκτονικού ιδεασμού είναι σημαντική σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας.


ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ COVID-19

 

Ανακοινώνουμε τα πρώτα αποτελέσματα μεγάλης συγκριτικής έρευνας που διεξήχθη στους εργαζόμενους του Αττικού Νοσοκομείου, το οποίο αποτελεί νοσοκομείο αναφοράς,  όσο και στην κοινότητα για τις ψυχολογικές και κoινωνικές επιδράσεις της νόσου COVID-19. Η μελέτη έλαβε χώρα από 6 Απριλίου και ολοκληρώθηκε στις 3 Μαΐου, ημέρα μερικής άρσης των περιοριστικών μέτρων που επεβλήθησαν στις 23 Μαρτίου. Συμμετείχαν σε αυτή 402 (28%) εργαζόμενοι του Νοσοκομείου μας, από τους 1450 συνολικά εργαζόμενους οι οποίοι έλαβαν με ηλεκτρονικό μήνυμα (e‑mail) σχετικό ασφαλή σύνδεσμο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ενώ αντίστοιχη έρευνα έγινε για το ίδιο διάστημα και στην κοινότητα όπου 5556 άτομα απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μας.

Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο ανέπτυξε η Β’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ του Νοσοκομείου ΠΓΝ «Αττικόν» και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας» του ΕΚΠΑ μελετά μια πληθώρα σωματικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραμέτρων της πανδημίας.

Οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου από τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου συγκρίθηκαν με τις απαντήσεις από δείγμα 3316 ατόμων (59% του συνολικού δείγματος) από την κοινότητα που δεν διέφερε ως προς το φύλο, το εκπαιδευτικό επίπεδο, τον τόπο διαμονής (αποκλείστηκαν από την κοινότητα οι αγροτικές περιοχές), την εργασιακή κατάσταση (συμπεριλήφθηκαν από την κοινότητα μόνο τα άτομα που δήλωσαν ότι εργάζονταν) ενώ αποκλείσαμε από την κοινότητα τους εργαζόμενους στις τριτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας καθώς και το ηλικιακό εύρος 18-24 και 65 και άνω. Οι τιμές που παρατίθενται κατωτέρω είναι προσαρμοσμένες (adjusted Odds Ratio: aOR) για φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση, ψυχιατρικό ιστορικό, ενώ επιπλέον κατά περίπτωση για έκθεση σε επιβεβαιωμένο κρούσμα, αριθμό ατόμων της οικίας, για άγχος, κατάθλιψη, εκνευρισμό και για το κατά πόσο οι ίδιοι ή τα άτομα με τα οποία συζούν ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου. 

Η εργασιακή σχέση των συμμετεχόντων του Νοσοκομείου αναγράφεται στα Γραφήματα 1 και 2.

 

 

 

Συμμετείχαν εργαζόμενοι από όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου μας με τους νοσηλευτές (39%) ακολουθούμενους από τους ιατρούς (ειδικευμένους και ειδικευόμενους, 34%) να έχουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή.

Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου είχαν εκτεθεί σε ποσοστό περίπου 33% σε επιβεβαιωμένο κρούσμα της νόσου COVID 19,  πιθανότητα περίπου 22 φορές μεγαλύτερη από την κοινότητα.

Ένα 9% ανέφερε ότι ανήκε σε ομάδα υψηλού κινδύνου, πιθανότητα δύο φορές μεγαλύτερη από αυτή της κοινότητας. Επιπλέον, η οικογένεια των εργαζομένων του Νοσοκομείου αναφέρεται ότι είναι πιθανό να τους αποφεύγει (λόγω κινδύνου μόλυνσης) τρεις φορές περισσότερο σε σχέση με τα άτομα της κοινότητας που δήλωσαν ότι εργάζονται σε περιβάλλον υψηλού κινδύνου για τη μετάδοση της νόσου. Εντούτοις, οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου είχαν σχεδόν δύο φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να νοηματοδοτούν θετικά τη προσφορά του επαγγέλματός τους σε σύγκριση με τα άτομα της κοινότητας (Γραφήματα 3 και 4).

  

 

 

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου έχουν περίπου τριπλάσια πιθανότητα να αναφέρουν ότι οι σχέσεις με τους συναδέλφους τους έχουν βοηθήσει να ανταπεξέλθουν στην κρίση της πανδημίας (Γράφημα 5).

 

Αν και οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου είχαν χαμηλότερα ποσοστίαια επίπεδα κατάθλιψης και άγχους, οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές (Γράφημα 6). Επιπλέον, διαφορές δεν βρέθηκαν ως προς την ανησυχία για την επιδημία και τα θετικά συναισθήματα για τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας.

 

Συμπερασματικά, οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου, συγκρινόμενοι με εξομοιωμένο δείγμα της κοινότητας, έχουν εκτεθεί σε υψηλότερο βαθμό σε επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου COVID 19, αντιμετωπίζουν θέμα στιγματισμού για πιθανή μετάδοση της νόσου από τους οικείους τους, ωστόσο, αντλούν υποστήριξη από τους συναδέλφους, ενώ θεωρούν ότι η εργασία τους κατά την παρούσα φάση της πανδημίας έχει ένα πραγματικό και ουσιαστικό νόημα προσφοράς. Τέλος, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου δεν παρουσιάζουν διαφορές ως προς κρίσιμες ψυχοπαθολογικές παραμέτρους, όπως το άγχος και η κατάθλιψη συγκρινόμενοι πάντα με τα άτομα της κοινότητας. Αναλυτικότερες πληροφορίες θα παρέχουμε στις επιστημονικές δημοσιεύσεις που θα ακολουθήσουν.

 

Eρευνητική ομάδα:

Ρ. Γουρνέλλης, Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής - Ψυχογηριατρικής, Α. Παπαδοπούλου, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Β. Ευσταθίου, Ψυχολόγος, Β. Γιωτσίδη, Κλινική Ψυχολόγος, Α. Δουζένης, Καθηγητής Ψυχιατρικής
Β' Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΠΓΝ "Αττικόν"
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας"
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών