ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19


Δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Experimental and Therapeutic Medicine βιβλιογραφική ανασκόπηση από τη Β’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ του Νοσοκομείου ΠΓΝ «Αττικόν» και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας» του ΕΚΠΑ για τον αυτοκτονικό ιδεασμό, τις αυτοκτονικές συμπεριφορές και τις αυτοκτονίες εν μέσω της πανδημίας COVID-19.

Σύνδεσμος άρθρου: Suicidality and COVID-19: Suicidal ideation, suicidal behaviors and completed suicides amidst the COVID-19 pandemic (Review)