ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ LONG COVID


Δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Experimental and Therapeutic Medicine βιβλιογραφική ανασκόπηση από τη Β’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ του Νοσοκομείου ΠΓΝ «Αττικόν» και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας» του ΕΚΠΑ για τις νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις και το σύνδρομο 'long COVID'.

Σύνδεσμος άρθρου: Long COVID and neuropsychiatric manifestations (Review)