ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Έκτο Συνέδριο Ψυχοσωματικής Ιατρικής

Η Διεθνής Εταιρεία Έρευνας της Αλληλεπίδρασης Ψυχικών και Σωματικών Νοσημάτων (Δ.Ε.Ε.ΑΛ.ΨΥ.ΣΩΝ) διοργανώνει το 6ο Συνέδριο Ψυχοσωματικής Ιατρικής στους Δελφούς στις 3-5 Νοεμβρίου 2023.
Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο psychosomaticmed.com