Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής εναρμονίζεται πλήρως με την Πολιτική Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) καθιστώντας το Τμήμα Ιατρικής απόλυτα προσηλωμένο και δεσμευμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές/τριες που την επιλέγουν, οργανώνοντας και υλοποιώντας Προγράμματα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών και σημαντικής προστιθέμενης αξίας, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, στους σημαντικότερους τομείς και τα πεδία της επιστήμης του Τμήματος Ιατρικής. Επιπροσθέτως το Τμήμα επιδιώκει την ανάπτυξη ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας, ελεύθερης επιστημονικής έκφρασης και εργασίας για το όλο το προσωπικό και τα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας. 

Το Τμήμα Ιατρικής δεσμεύεται για την εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής ποιότητας, και στο Π.Μ.Σ. «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας»  το οποίο προσφέρει και θα προσφέρει στο μέλλον, υλοποιώντας τις προβλεπόμενες από το ΕΣΔΠ του Ιδρύματος διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. Μέσα από την εν λόγω Πολιτική Ποιότητας ενισχύεται η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του εν λόγω προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, προωθείται ο σκοπός και το αντικείμενό του, καθώς και  η υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων που τίθενται κατά έτος, ενώ καθορίζονται τα μέσα και οι τρόποι επίτευξης των ανωτέρω και διασφαλίζεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στις διαδικασίες αξιολόγησης και επανασχεδιασμού του.

Ειδικότερα, για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, το Τμήμα Ιατρικής δεσμεύεται να εφαρμόσει και στο εν λόγω μεταπτυχιακό του πρόγραμμα τις διεργασίες / διαδικασίες ποιότητας που προβλέπονται και αναλύονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος, και εφαρμόζονται στο επίπεδο των Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής µε την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση/εξατομίκευση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του και σε στενή συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου (ΜΟΔΙΠ). Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Π.Μ.Σ. «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής υπόκεινται σε επιθεώρηση, ανασκόπηση και αναθεώρηση, οι οποίες διενεργούνται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ, σε συνεργασία µε τη ΜΟ.ΔΙ.Π του Ιδρύματος. Οι διεργασίες – διαδικασίες που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εν λόγω Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής:

1) Η Εφαρμογή Πολιτικής για την Διασφάλιση Ποιότητας του Π.Μ.Σ. «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας»,

2) Η διάθεση και διαχείριση των πόρων του Π.Μ.Σ. «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας»

3) Η Θέσπιση Στόχων Διασφάλισης Ποιότητας σε ετήσια βάση του Π.Μ.Σ. «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας».

4) Η Περιοδική Εσωτερική Αξιολόγηση και Παρακολούθηση σε ετήσια βάση του  Π.Μ.Σ. «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας»

5) Η Συλλογή δεδομένων ποιότητας: μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση του Π.Μ.Σ. «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας».

6) Η Δημοσιοποίηση των Πληροφοριών του Π.Μ.Σ. «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας».

7) Η Εξωτερική Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας».


Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερωθείτε για την Πολιτική Ποιότητας για την ανάπτυξη και βελτίωση ΠΜΣ
"Πολιτική ποιότητας"